Menu

VIII BIEG O KRYSZTAŁ SOLI

Termin:
26-05-2018, godzina: 10:00 - 14:00
Kategoria:Sport
Koszt uczestnictwa:darmowy
Miejsce wydarzenia:Park Linowy, ul. Staszica
WWW:www.osir.ciechocinek.pl
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
Telefon:518622121
E-mail:manager.osir@ciechocinek.pl
Opis:

W sobotę, 26 maja 2018 r. przy Parku Linowym OSiR przy ul. Staszica odbędzie się VIII Bieg o Kryształ Soli.

DRUKI ZGŁOSZEŃ DO POBRANIA:

- ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE

- ZGŁOSZENIE ZBIOROWE

 

 

Poniżej dokładny regulamin imprezy.


REGULAMIN „VIII BIEGU O KRYSZTAŁ SOLI” – 
CIECHOCINEK - 26 MAJA 2018 r.


I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku 


II. CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, 
- przedstawienie walorów rekreacyjnych Ciechocinka,
- promocja miasta Ciechocinka.


III. TERMIN I MIEJSCE
26 maja 2018 roku, Park Linowy, ul. Staszica od godz. 11.45
rganizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez  niego  niezawinionych przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą uczestniczyć dorośli oraz dzieci i młodzież do lat 18-tu po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica na udział w biegu (w biurze zawodów należy okazać dokument, np. legitymację szkolną w celu zweryfikowania wieku uczestników). Biegi zostaną przeprowadzone osobno dla dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, w następujących kategoriach wiekowych : 

- przedszkolak z rodzicem za rękę (2012 i młodsi) – dystans 250 m 
- szk. podstawowa  rocznik 2010-11 – dystans 400 m DZ. i CHŁ.
- szk. podstawowa rocznik 2008-09 – dystans 400 m DZ. i CHŁ.
- szk. podstawowa rocznik 2005-07 - dystans 600m DZ., 800m CHŁ.
- szkoły gimnazjalne + 7 klasy (2002-04) – dystans 600m DZ., 800m CHŁ.
- szkoły ponadgimnazjalne (1999-2001) – dystans 800 m DZ., 1200m CHŁ.
- open (wiek dowolnie) – dystans 1600m K., 2400m M.
-podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku ul. Tężniowa 6 dla celów organizacji ,,VIII Biegu o Kryształ Soli’’, oraz  wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji ,,VIII Biegu o Kryształ Soli’’,  dokumentowania zawodów. Osoby biorące udział w ,,VIII Biegu o Kryształ Soli’’ przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w ,,VIII Biegu o Kryształ Soli’’ .
-podczas ,,VIII Biegu o Kryształ Soli’ wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki  startowej. 
 


V. BIURO ZAWODÓW 
Biuro zawodów znajduje się na ulicy Staszica (obok parku linowego), czynne w dniu zawodów od godziny 10.00


VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń do biegu na kartach zgłoszeniowych można dokonywać, w dniu zawodów (przy Parku Linowym, ul. Staszica) w godzinach 10.00-11.30.
WAŻNE! Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu.


VII. PROGRAM IMPREZY 
10.00 - 11:30 przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, rozdanie numerów startowych
11.45 – oficjalne otwarcie imprezy 
11.50 – przedszkolak za rękę z rodzicem (2012 i młodsi) DZ.- 250m -         
11.55 – przedszkolak za rękę z rodzicem (2012 i młodsi) CHŁ.- 250m 
12.00 – szk. podst. (r. 2010-11) DZ. - 400 m                              
12.10 – szk. podst. (r. 2010-11) CHŁ. - 400 m        
12.15 – szk. podst. (r. 2008-09) DZ. - 400 m                              
12.20 – szk. podst. (r. 2008-09) CHŁ. - 400 m                
12.25 – szk. podst. (r. 2005-07) DZ. - 600 m                        
12.30 – szk. podst. (r. 2005-07) CHŁ. - 800 m
12.40 – szk. gimnazjalne + 7 klasy (r. 2002-04) – 600m i ponadgimnazjalne (r. 1999-2001) DZ. – 800 m            
12.45 – szk. Gim nazjalne + 7 klasy (r. 2002-04) – 800m  i ponadgimnazjalne (r. 1999-2001) CHŁ. – 1200 m    
12.55 - open K – 1600 m, open M– 2400 m                        
13.15 – dekoracja wszystkich kategorii
Bieg w kategoriach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych klasyfikowany jest oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.


VIII.TRASA BIEGU
Trasa biegu przebiega alejkami Parku Tężniowego. Trasa biegu jest oznakowana.


IX. NAGRODY
Puchary, medale dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii. Koszulki dla uczestników.


X. OPIEKA MEDYCZNA 
Opiekę medyczną zapewnia organizator.


XI. UBEZPIECZENIE 
Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
b)organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
c)uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy  przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik zapoznał się z regulaminem ,,VIII Biegu o Kryształ Soli ‘’i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
d)uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
e)organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
f)organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie organizator będzie informował na stronie internetowej biegu. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga  organizator.
g)zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

VIII BIEG O KRYSZTAŁ SOLI

Zobacz także:

25-01-2019
Hala Sportowa OSiR, ul. Lipnowska 11C, Ciechocinek
26-01-2019
Hala Sportowa OSiR, ul. Lipnowska 11C, Ciechocinek
27-01-2019
Hala Sportowa OSiR, ul. Lipnowska 11C, Ciechocinek

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2019
pnwtśrczptsond
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele