Menu

IX BIEG O KRYSZTAŁ SOLI

Termin:
18-05-2019, godzina: 10.00-14.00
Kategoria:Sport
Koszt uczestnictwa:darmowy
Miejsce wydarzenia:Park Linowy ul.Staszica
WWW:www.osir.ciechocinek.pl
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
Opis:

W sobotę 18 maja 2019 r przy Parku Linowym ul.Staszica odbędzie się IX Bieg o Kryształ Soli 

DRUKI ZGŁOSZEŃ DO POBRANIA :

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE

ZGŁOSZENIA ZBIOROWE

 

 

REGULAMIN „IX BIEGU O KRYSZTAŁ SOLI” –
CIECHOCINEK - 18 MAJA 2019 r.

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
II. CEL IMPREZY
-
popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
- przedstawienie walorów rekreacyjnych Ciechocinka,

- promocja miasta Ciechocinka.
III. TERMIN I MIEJSCE
18 maja 2019 roku, Park Linowy, ul. Staszica od godz. 10.00 (zapisy)

 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez  niego  niezawinionych przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą uczestniczyć dorośli oraz dzieci i młodzież do lat 18-tu po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica na udział w biegu (w biurze zawodów należy okazać dokument, np. legitymację szkolną w celu zweryfikowania wieku uczestników). Biegi zostaną przeprowadzone osobno dla dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, w następujących kategoriach wiekowych :
- dziecko z rodzicem za rękę       2013 i młodsi – dystans 250 m
- bieg dzieci   rocznik                  2011-12 – dystans 400 m DZ. i CHŁ.
- bieg dzieci   rocznik                  2009-10 – dystans 400 m DZ. i CHŁ.
- bieg dzieci   rocznik                  2006-08 - dystans 600m DZ. 800m CHŁ.
- bieg dzieci   rocznik                  2003-2005 - dystans 600m DZ. 800m CHŁ.
- bieg dzieci   rocznik                  2000-2002 – dystans 800 m DZ. 1000m CHŁ.
- open                                           (wiek dowolnie) – dystans 1600m K. 2400m M.

-podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku ul. Tężniowa 6 dla celów organizacji ,,IX Biegu o Kryształ Soli’’, oraz  wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji ,,IX  Biegu o Kryształ Soli’’,  dokumentowania zawodów. Osoby biorące udział w ,,IX  Biegu o Kryształ Soli’’ przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w ,,IX  Biegu o Kryształ Soli’’ .

-podczas ,,IX Biegu o Kryształ Soli’ wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki  startowej.
V. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajduje się na ulicy Staszica (obok parku linowego), czynne w dniu zawodów od godziny 10.00
VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń do biegu na kartach zgłoszeniowych można dokonywać, w dniu zawodów (przy Parku Linowym, ul. Staszica) w godzinach 10.00-11.30.
WAŻNE! Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu.
VII. PROGRAM IMPREZY
10.00 - 11:30 przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, rozdanie numerów startowych
11.45 – oficjalne otwarcie imprezy
11.50 – dziecko za rękę z rodzicem (2013 i młodsi) DZ.- 250m -               
11.55 –dziecko za rękę z rodzicem (2013 i młodsi) CHŁ.- 250m
12.00 – bieg dzieci rocznik . (r. 2011-12) DZ. - 400 m                              
12.10 – bieg dzieci rocznik. (r. 2011-12) CHŁ. - 400 m                           
12.15 – bieg dzieci rocznik (r. 2009-10) DZ. - 400 m                             
12.20 – bieg dzieci rocznik (r. 2009-10) CHŁ. - 400 m             
12.25 – bieg dzieci rocznik (r. 2006-08) DZ. - 600 m                       
12.30 – bieg dzieci rocznik (r. 2006-08) CHŁ. - 800 m
12.40 – bieg dzieci rocznik (r. 2003-05) – 600m i bieg dzieci rocznik (r. 2000-2002) DZ. – 800 m                    
12.45 – bieg dzieci rocznik (r. 2003-05) – 800m  i bieg dzieci rocznik (r. 2000-2002) CHŁ. – 1000 m         
12.55 - open K – 1600 m, open M– 2400 m                                                  
13.15 – dekoracja wszystkich kategorii
Bieg dzieci rocznika (r. 2003-05) i rocznika (r. 2000-2002)  klasyfikowany jest oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej.
VIII.TRASA BIEGU
Trasa biegu przebiega alejkami Parku Tężniowego. Trasa biegu jest oznakowana.
IX. NAGRODY
Puchary, medale dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii. Koszulki dla uczestników.
X. OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną zapewnia organizator.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
b)organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
c)uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy  przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik zapoznał się z regulaminem ,,IX  Biegu o Kryształ Soli ‘’i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
d)uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
e)organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
f)organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie organizator będzie informował na stronie internetowej biegu. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga  organizator.
g)zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IX BIEG O KRYSZTAŁ SOLI

Zobacz także:

26-04-2024
Stadion Miejski w Ciechocinku
27-04-2024
Stadion Miejski w Ciechocinku

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
pnwtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele