Menu

Regulamin

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY UL. LIPNOWSKIEJ 11C

1. Administratorem hali sportowej jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
2. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
4. Korzystanie z hali sportowej odbywa się za zgodą administratora w oparciu o harmonogram.
5. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
6. Z hali sportowej korzystać mogą:
1) grupy zorganizowane,
2) dzieci i uczniowie szkół pod nadzorem nauczyciela,
3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
4) osoby prawne, instytucje, organizacje,
5) osoby fizyczne,
6) kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
7. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
8. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
1) pozostawienie odzieży zewnętrznej i obuwia w szatni,
2) założenie obuwia sportowego przeznaczonego do używania w hali czystego, niepowodującego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.,
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
4) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
9. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
1) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
2) wnosić i używać sprzętu niesportowego,
3) korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej.
10. Osoby korzystające z hali sportowej odpowiadają za szkody powstałe w związku z korzystaniem z hali.
11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
13. Prowadzący zajęcia odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
14. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności.
16. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz wszelkich zachowań, które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z hali.
17. Użytkownicy hali są zobowiązani do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa iprzepisów przeciwpożarowych.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
19. Administrator ma prawo zażądać opuszczenia hali przez osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu.
20. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się nakazom administratora.
21. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu wynajmu, zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych osób.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
pnwtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele