Menu

Regulamin

REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” PRZY UL. KOPERNIKA 18 
 
I. ZASADY KORZYSTANIA
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
1a. Korzystanie z boisk jest dozwolone w godzinach otwarcia obiektu.
2. Kompleks boisk jest czynny i udostępniany w następujących dniach i godzinach:
1) boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych przez administratora odrębnie dla każdej pory roku z zastrzeżeniem pkt 2);
2) w trakcie roku szkolnego, w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 8:00 - 16:00 boiska udostępnione są przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz innych placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek.”,
3. Harmonogram zajęć odbywających się na kompleksie boisk ustala i na bieżąco koordynuje administrator, za pośrednictwem trenerów środowiskowych, nadzorujących funkcjonowanie kompleksu i pełniących na jego terenie dyżury.
4. W święta i dni wolne od zajęć szkolnych obowiązuje odrębny, ustalany bezpośrednio przed tymi okresami, harmonogram korzystania z obiektu. 
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
6. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pełniący dyżur trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu.
8. Osoby korzystające z kompleksu boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez trenerów środowiskowych.
9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, na boisku i innych pomieszczeniach obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności.
11. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego, na boisku wielofunkcyjnym tylko obuwie typu halowego).
12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
13. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a zajęć pozalekcyjnych i treningów - trener, instruktor, animator sportu itp. 
14. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
15. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników. 
16. Użytkownicy zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego trenerowi środowiskowemu. 
17. Osoby korzystające z boisk ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z korzystaniem z boisk.
 
II. PPRZEPISY PORZĄDKOWE 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się w szczególności: 
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach oraz kolców, 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
c) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, 
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
l) wprowadzania zwierząt, 
ł) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego,
m) korzystania z boiska przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
2. Wiążące polecenia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z powyższymi zasadami podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może: 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu,
c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego.
4. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Administrator ma prawo zażądać opuszczenia boiska przez osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Na terenie całego obiektu użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023
pnwtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele