Menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY UL .LIPNOWSKIEJ 11C
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem boisk jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
2. Boiska do siatkówki plażowej czynne są w okresie maj-październik: 
- poniedziałek-piątek w godz. od 16:00 do 21:00 lub zapadnięcia zmroku,
- sobota-niedziela w godzinach otwarcia hali sportowej,
- w okresie ferii letnich obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk.
3. Boiska do siatkówki plażowej służą wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.
4. Korzystanie z boisk następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora, 
5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk.
6. Korzystanie z boisk jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Opłaty za korzystanie z boisk należy uiścić u pracowników OSiR.
8. W przypadku gdy boiska są czynne, a użytkownik nie skorzystał z niego i nie odwołał rezerwacji przynajmniej 1 dzień przed planowanym dniem korzystania z boiska, użytkownik powinien wnieść ustaloną opłatę.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK
1. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej.
2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR.
3. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR.
5. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
6. Osoby przebywające na boisku mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych hali sportowej.
7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się w szczególności:
a) korzystania z boisk bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
l) wprowadzania zwierząt, 
ł) korzystania z boisk przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana
każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR.
11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.
13.Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boisk.
3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika z boisk.
4. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.
5.W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

maj 2024
pnwtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele