Menu

Regulamin

Regulamin Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking

1. Organizatorzy.
Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking  jest cykliczną imprezą biegową organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.

 

2. Cel imprezy
-  popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
- propagowanie biegania i nordic walking jako formy zdrowego stylu życia,
- integracja środowiska amatorów biegania,
- stworzenie możliwości rywalizacji i współzawodnictwa sportowego,
- promocja walorów turystycznych Ciechocinka.

 3. Terminy.
Biegi zaliczone do Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking  będą się odbywały w następujących terminach:
- 1 bieg -  22.04.2017 r. - godz. 15.00 (sobota)
- 2 bieg – 13.05.2017 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 3 bieg – 03.06.2017 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 4 bieg – 01.07.2017 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 5 bieg – 26.08.2017 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 6 bieg – 16.09.2017 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 7 bieg – 14.10.2017 r. – godz. 15.00 (sobota)

 4. Miejsce zawodów, trasa.
Wszystkie biegi, , będą odbywać się na trasie szutrowo-betonowej, utwardzonej wzdłuż Tężni Solankowych – na dystansie 5200 m  (2 pętle) – start i meta przy Parku Linowym, ul. Staszica.

5. Zasady uczestnictwa.
Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby do lat 18 (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
Podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking oraz dokumentowania zawodów.

 6. Zgłoszenia
Zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów, w dniu biegu do 15 minut przed startem biegu. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

7. Klasyfikacja.
7.1. Prowadzone są klasyfikacje każdego biegu i klasyfikacja generalna, oddzielnie dla zawodników w biegach i nordic walking.
7.1.1. Dla każdego biegu prowadzona jest osobna klasyfikacja w kategoriach open kobiet i open mężczyzn.
7.1.2. Zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej wg wzoru:
1 miejsce -  X x 2, 2 miejsce – X x 2 -2, 3 miejsce – X x2 -4 itd. aż do ostatniego zawodnika, który otrzymuje 2 punkty, odrębnie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, gdzie X oznacza ilość startujących w danym biegu.

7.1.3. Dodatkowo przy udziale co najmniej 10 zawodników w poszczególnej kategorii za zajęcie 1 miejsca przyznawane jest dodatkowo 10 pkt. , 2 miejsca -  8 pkt., 3 miejsca – 6 pkt., 4 miejsca – 4 pkt., 5 miejsca – 2 punkty.
7.1.4. W biegu finałowym w dniu 14.10.  punkty przeliczane są wg wzoru 1 miejsce= X x 3, 2 miejsce -
X x 3 -3 , 3 miejsce - X x 3 -6 , itd.
7.2. Klasyfikacja generalna.
7.2.1. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty uzyskane we wszystkich biegach.
7.2.2. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, jeśli uczestniczy w co najmniej  4 biegach.
7.2.3. O wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba zdobytych punktów, a przy równej ilości w kolejności:
- większa liczba punktów zdobyta w biegu finałowym w dniu 14.10,
- większa liczba startów,
- większa liczba punktów zdobyta w najlepszym lub kolejnych biegach.
7.2.4. Kategorie klasyfikacji generalnej w biegach:
- open kobiet,
- kobiety do lat 35 (rocznik 1982 i młodsze)
- kobiety powyżej 35 lat (rocznik 1981 i starsze),
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 20 (rocznik 1997 i młodsi),
- mężczyźni do lat 30 (rocznik 1987-96),
- mężczyźni do lat 40 (rocznik 1977-86),
- mężczyźni do lat 50 (rocznik 1967-76),
- mężczyźni powyżej 50 lat (rocznik 1966 i starsi),
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open
7.2.5. Kategorie klasyfikacji generalnej w nordic walking:
- open kobiet,
- kobiety do lat 45 (rocznik 1972 i młodsze)
- kobiety powyżej 45 lat (rocznik 1971 i starsze),
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open,
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 45 (rocznik 1972 i młodsi)
- mężczyźni powyżej 45 lat (rocznik 1971 i starsi),
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open,
7.3. Klasyfikacja za cały cykl Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking jest prowadzona jeśli w poszczególnej kategorii sklasyfikowanych jest co najmniej 3 zawodników z zachowaniem ust. 7.2.2.
7.4. W zawodach nordic walking sędzia ma prawo do dyskwalifikacji za podbieganie.

8. Nagrody
8.1. Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych biegach zostają nagrodzeni medalami.
8.2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostają nagrodzeni medalami i pucharami.
8.3. Nagroda specjalna za rekord trasy w kategorii kobiet i mężczyzn.
8.4. W przypadku pozyskania środków od sponsorów przewidywane są również nagrody rzeczowe.
8.5. Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej (ust. 7.2.2.) otrzymują pamiątkowy medal.

9. Opłaty startowe
9.1. Opłata startowa za każdy bieg wynosi 5 zł i jest w całości przeznaczona na zakup nagród w klasyfikacji generalnej.
9.2. Z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna i studenci – po okazaniu ważnej legitymacji oraz osoby od 65 roku życia (rocznik 1952 i starsi).

10.10. Zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10.8. Parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników biegu zaleca się w miejscach wyznaczonych na mapie.
10.9. Prawo interpretacji i zmian w regulaminie należy  wyłącznie do Organizatora.
10.7. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Protesty mogą być składane telefonicznie lub drogą mailową.
10.6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
10.4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 
10.2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
pnwtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele