Menu

Regulamin

Regulamin Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking

1. Organizatorzy.
Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking  jest cykliczną imprezą biegową organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.


2. Cel imprezy
-  popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej,

- propagowanie biegania i nordic walking jako formy zdrowego stylu życia,
- integracja środowiska amatorów biegania,
- stworzenie możliwości rywalizacji i współzawodnictwa sportowego,
- promocja walorów turystycznych Ciechocinka.

 3. Terminy.
Biegi zaliczone do Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking  będą się odbywały w następujących terminach:
- 1 bieg -  16.04.2016 r. - godz. 15.00 (sobota)

- 2 bieg – 14.05.2016 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 3 bieg – 04.06.2016 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 4 bieg – 02.07.2016 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 5 bieg – 27.08.2016 r. – godz. 15.00 (sobota)

- 6 bieg – 17.09.2016 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 7 bieg – 08.10.2016 r. – godz. 15.00 (sobota)

 4. Miejsce zawodów, trasa.
Wszystkie biegi, , będą odbywać się na trasie szutrowo-betonowej, utwardzonej wzdłuż Tężni Solankowych – na dystansie 5200 m  (2 pętle) – start i meta przy Parku Linowym, ul. Staszica.

5. Zasady uczestnictwa.
Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby do lat 18 (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
Podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking oraz dokumentowania zawodów.

 6. Zgłoszenia
Zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów, w dniu biegu do 15 minut przed startem biegu. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

7. Klasyfikacja.
7.1. Prowadzone są klasyfikacje każdego biegu i klasyfikacja generalna, oddzielnie dla zawodników w biegach i nordic walking.
7.1.1. Dla każdego biegu prowadzona jest osobna klasyfikacja w kategoriach open kobiet i open mężczyzn.
7.1.2. Zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej wg wzoru:
1 miejsce -  X x 2, 2 miejsce – X x 2 -2, 3 miejsce – X x -4 itd. aż do ostatniego zawodnika, który otrzymuje 2 punkty, odrębnie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, gdzie X oznacza ilość startujących w danym biegu.

7.1.3. Dodatkowo przy udziale co najmniej 15 zawodników w poszczególnej kategorii za zajęcie 1 miejsca przyznawane jest dodatkowo 10 pkt. , 2 miejsca -  8 pkt., 3 miejsca – 6 pkt., 4 miejsca – 4 pkt., 5 miejsca – 2 punkty.
7.1.4. W biegu finałowym w dniu 8.10 punkty przeliczane są wg wzoru 1 miejsce= X x 3, 2 miejsce -X x 3 -3 , 3 miejsce - X x 3 -6 , itd.
7.2. Klasyfikacja generalna.
7.2.1. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty uzyskane we wszystkich biegach.
7.2.2. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, jeśli uczestniczy w co najmniej  4 biegach.
7.2.3. O wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba zdobytych punktów, a przy równej ilości w kolejności:
- większa liczba punktów zdobyta w biegu finałowym w dniu 08.10,
- większa liczba startów,
- większa liczba punktów bonusowych,

- większa liczba punktów zdobyta w najlepszym lub  kolejnych biegach.
7.2.4. Kategorie klasyfikacji generalnej w biegach:
- open kobiet,
- kobiety do lat 35 (rocznik 1981 i młodsze)
- kobiety powyżej 35 lat (rocznik 1980 i starsze),

- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 20 (rocznik 1996 i młodsi),
- mężczyźni do lat 30 (rocznik 1986-95),
- mężczyźni do lat 40 (rocznik 1976-85),
- mężczyźni do lat 50 (rocznik 1966-75),
- mężczyźni powyżej 50 lat (rocznik 1965 i starsi),

- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open
7.2.5. Kategorie klasyfikacji generalnej w nordic walking:
- open kobiet,
- kobiety do lat 45 (rocznik 1971 i młodsze)
- kobiety powyżej 45 lat (rocznik 1970 i starsze),

- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open,
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 45 (rocznik 1971 i młodsi)
- mężczyźni powyżej 45 lat (rocznik 1970 i starsi),

- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open,
7.3. Klasyfikacja za cały cykl Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking jest prowadzona jeśli w poszczególnej kategorii sklasyfikowanych jest co najmniej 3 zawodników z zachowaniem ust. 7.2.2.
7.4. W zawodach nordic walking sędzia ma prawo do dyskwalifikacji za podbieganie.

8. Nagrody
8.1. Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych biegach zostają nagrodzeni medalami.
8.2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostają nagrodzeni medalami i pucharami.
8.3. Nagroda specjalna za rekord trasy w kategorii kobiet i mężczyzn.
8.4. W przypadku pozyskania środków od sponsorów przewidywane są również nagrody rzeczowe.
8.5. Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej (ust. 7.2.2.) otrzymują pamiątkowy medal.

 9. Opłaty startowe
9.1. Opłata startowa za każdy bieg wynosi 5 zł i jest w całości przeznaczona na zakup nagród w klasyfikacji generalnej.
9.2. Z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna i studenci – po okazaniu ważnej legitymacji oraz osoby od 65 roku życia (rocznik 1951 i starsi).

10. Postanowienia końcowe
10.1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 
10.2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

10.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
10.4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10.5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.7. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Protesty mogą być składane telefonicznie lub drogą mailową.
10.8. Parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników biegu zaleca się w miejscach wyznaczonych na mapie.
10.9. Prawo interpretacji i zmian w regulaminie należy  wyłącznie do Organizatora.

10.10. Zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
pnwtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele