Menu

Regulamin

Regulamin Grand Prix Ciechocinek Tężnie Run 2015 w Biegach i Nordic Walking

1. Organizatorzy.
Grand Prix Ciechocinek Tężnie Run 2015 w Biegach i Nordic Walking  jest cykliczną imprezą biegową organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.
2. Cel imprezy
- popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
- propagowanie biegania i nordic walking jako formy zdrowego stylu życia,
- integracja środowiska amatorów biegania,
- stworzenie możliwości rywalizacji i współzawodnictwa sportowego,
- promocja walorów turystycznych Ciechocinka.
3. Terminy.
Biegi zaliczone do Grand Prix Ciechocinek Tężnie Run 2015 w Biegach i Nordic Walking  będą się odbywały w następujących terminach:
- 1 bieg -  18.04.2015 r. - godz. 15.00
- 2 bieg – 23.05.2015 r. – godz. 15.00
- 3 bieg – 20.06.2015 r. – godz. 15.00
- 4 bieg – 11.07.2015 r. – godz. 15.00
- 5 bieg – 22.08.2015 r. – godz. 15.00
- 6 bieg – 19.09.2015 r. – godz. 15.00
- 7 bieg – 10.10.2015 r. – godz. 15.00
4. Miejsce zawodów, trasa.
Wszystkie biegi, , będą odbywać się na trasie szutrowo-betonowej, utwardzonej wzdłuż Tężni Solankowych – na dystansie 5500 m  (2 pętle) – start i meta przy Parku Linowym, ul. Staszica.
5. Zasady uczestnictwa.Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby do lat 18 (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking oraz dokumentowania zawodów.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres
manager.osir@ciechocinek.pl  do czwartku poprzedzającego bieg. Po tym terminie zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów, w dniu biegu do 30 minut przed startem biegu. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
7. Klasyfikacja.
7.1. Prowadzone są klasyfikacje każdego biegu i klasyfikacja generalna, oddzielnie dla zawodników w biegach i nordic walking.
7.1.1. Dla każdego biegu prowadzona jest osobna klasyfikacja w kategoriach open kobiet i open mężczyzn.
7.1.2. Zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej wg wzoru: 1 miejsce -  X x 2, 2 miejsce, 2 miejsce – X x 2 -2, 3 miejsce – X x -4 itd. aż do ostatniego zawodnika, który otrzymuje 2 punkty, odrębnie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, gdzie X oznacza ilość startujących.
7.1.3. Dodatkowo przy udziale co najmniej 15 zawodników w poszczególnej kategorii za zajęcie 1 miejsca przyznawane jest 7 pkt. , 2 miejsca 5 pkt., 3 miejsca – 3 pkt.
7.1.4. W biegu finałowym w dniu 10.10 punkty przeliczane są wg wzoru 1 miejsce= X x 3.
7.2. Klasyfikacja generalna.
7.2.1. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty uzyskane we wszystkich biegach.
7.2.2. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, jeśli uczestniczy w co najmniej  4 biegach, w tym w biegu finałowym.
7.2.3. O wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba zdobytych punktów, a przy równej ilości w kolejności:
- większa liczba startów,
- większa liczba punktów zdobyta w biegu finałowym w dniu 10.10,
- większa liczba punktów bonusowych,
- większa liczba punktów zdobyta w najlepszym lub  kolejnych biegach.
7.2.4. Kategorie klasyfikacji generalnej w biegach:
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 20 (rocznik 1995 i młodsi),
- mężczyźni do lat 30 (rocznik 1985-94),
- mężczyźni do lat 40 (rocznik 1975-84),
- mężczyźni do lat 50 (rocznik 1965-74),
- mężczyźni powyżej 50 lat (rocznik 1964 i starsi),
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open
- open kobiet,
- kobiety do lat 35 (rocznik 1980 i młodsze)
- kobiety powyżej 35 lat (rocznik 1979 i starsze),
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open
7.2.5. Kategorie klasyfikacji generalnej w nordic walking:
- open kobiet,
- open mężczyzn.
7.3. Klasyfikacja za cały cykl Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking jest prowadzona jeśli w poszczególnej kategorii skalsyfikowanych jest co najmniej 5 zawodników z zachowaniem ust. 7.2.2.
7.4. W zawodach nordic walking sędzia ma prawo do dyskwalifikacji za podbieganie.
8. Nagrody
8.1. Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych biegach zostają nagrodzeni medalami.
8.2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostają nagrodzeni medalami i pucharami.
8.3. Nagroda specjalna za rekord trasy w kategorii kobiet i mężczyzn .
8.4. W przypadku pozyskania środków od sponsorów przewidywane są również nagrody rzeczowe.
8.5. Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej (ust. 7.2.2.) i startujący w biegu finałowym otrzymują pamiątkowy medal.
9. Opłaty startowe
9.1. Opłata startowa za każdy bieg wynosi 5 zł i jest w całości przeznaczona na zakup nagród w klasyfikacji generalnej.
9.2. Z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna i studenci – po okazaniu ważnej legitymacji.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
10.2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
10.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
10.4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10.5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do  startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10.6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
10.7. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
10.8. Parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników biegu zaleca się w miejscach wyznaczonych na mapie.
10.9. Prawo interpretacji i zmian w regulaminie należy  wyłącznie do Organizatora.
10.10. Zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
pnwtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele