Menu

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem kortów jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji  Ciechocinku zwany dalej OSiR.
2. Z kortów korzysta się wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.
3. Korty służą wyłącznie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Korzystanie z kortów następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu złych warunków atmosferycznych, rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych  oraz konserwacji obiektu itp. Za rezerwacje odwołane przez administratora nie są pobierane opłaty.
6.  Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym odpowiednim do gry  w tenisa ziemnego (nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów z kolcami) po uiszczeniu opłaty u pracownika kortów.
7. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW
1. Pierwszeństwo korzystania z kortów mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji.
2. Rezerwacji kortów można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR lub  telefonicznie.
3. Odwołanie rezerwacji może nastąpić nie później niż na 2 godziny przed ustalonym  terminem korzystania z kortów tenisowych.
4. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
5. Obsługa obiektu uprawniona jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
6. Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą  korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy, okazując obsłudze  kortu potwierdzenie wniesienia opłaty. 
8. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry, wyszczotkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
9. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na kort tenisowy:
a) użytkownik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty za pełną godzinę, jeżeli będzie
korzystać z kortu przez co najmniej 30 minut,
b) zarządca zwróci użytkownikowi uiszczoną opłatę za pełną godzinę, jeżeli korzystanie
z kortu trwać będzie krócej niż  30 minut,
10. Użytkownik może wypożyczyć sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR.
11. Osoby przebywające na korcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
12. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiektach i innych pomieszczeniach  obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
13. Na kortach obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortów zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z kortów bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni kortu,
e) jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.,
f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na kort,
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
ł) wprowadzania zwierząt, 
15. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia.   Osoba odpowiedzialna za grupę jest  zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR.
16. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
17. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z kortów jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu zakazać korzystania z  kortów.
3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z kortów, w związku z czym  administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z kortów związane z ryzykiem sportowym. 
4. Użytkownicy kortów są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
5. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie kortów każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników OSiR.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2023
pnwtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele