Menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW PRZY UL. STASZICA
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem kortów jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ciechocinku.
2. Korzystanie z kortów wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.
3. Korty służą wyłącznie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Korzystanie z kortów następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu złych warunków atmosferycznych, rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu itp.
6. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym (nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów z kolcami) po uiszczeniu opłaty u pracownika kortów.
7. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych, ścianki tenisowej określa cennik.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW
1. Pierwszeństwo korzystania z kortów mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji.
2. Rezerwacji kortów można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR.
3. Użytkownik może wypożyczyć sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR.
4. Osoby przebywające na korcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
5. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiektach w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
6. Na kortach obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortów zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z kortów bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni kortu,
e) jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.,
f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na korty,
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
ł) wprowadzania zwierząt, 
8. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR.
9. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
10. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z kortów jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazać korzystania z kortów.
3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z kortów, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z kortów związane z ryzykiem sportowym. 
4. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie kortów każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników OSiR. 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

luty 2024
pnwtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele