Menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU PRZY UL. LIPNOWSKIEJ 11C
 
1. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów osób niepełnoletnich.
3. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach otwarcia hali sportowej.
4. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny.
5. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
6. Osoby które nie ukończyły 18 roku życia, na terenie skateparku powinny przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego zawierającą imię i nazwisko korzystającego oraz imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy opiekuna.
7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń. 
8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca ze skateparku, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z urządzeń skateparku związane z ryzykiem sportowym.
9. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych w czasie korzystania z urządzeń skateparku odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
10. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie skateparku każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
11. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom personelu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
12. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom, są obowiązane opuścić obiekt.
13. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.15. W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie skateparku za bezpieczeństwo na obiekcie odpowiada organizator.
16. Na terenie skateparku zabrania się:
1) jazdy bez pełnego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki,
2) jazdy i przebywania na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3) chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód,
4) korzystania ze skateparku w czasie występowania opadów atmosferycznych, 
5) wprowadzania na teren skateparku psów i innych zwierząt, pojazdów (wózków, skuterów) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
6) palenia tytoniu oraz wnoszenia na teren skateparku alkoholu, środków odurzających i ich spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. 
17. Korzystający ze skateparku obowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, a w szczególności:
1) należy zbadać przeszkodę przed wykonaniem na niej ewolucji, a także upewnić się, czy przeszkoda jest wolna,
2) nie wolno skakać bez upewnienia się, że miejsce lądowania jest puste,
3) uszkodzenia przeszkód należy natychmiast sygnalizować administratorowi skateparku,
4) należy pamiętać, że korzystający ze skateparku posiadają różny poziom umiejętności,
5) osoby niekorzystające ze skateparku mogą znajdować się na jego terenie tylko w wyznaczonych miejscach (trybuny, ławki),
6) skatepark nie jest placem zabaw,
7) zabrania się jazdy na mokrych, oszronionych i zaśnieżonych urządzeniach,
8) w przypadku większej liczby użytkowników zjazd z przeszkody należy sygnalizować przez podniesienie ręki.
18. Administratorem obiektu jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nr tel. 54 4251816.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023
pnwtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele